حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده الماس
اتحادیه تولید کنندگان طلا و جواهر نقره و سنگهای قیمتی
گوارسه
شرکت سرزمین زر و سیم
جواهرات نجم
حمایت کننده نقره ای
دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران ولی عصر(عج)
حمایت کننده طلایی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
حمایت کنندگان رسانه ای
حمایت کننده نقره ای
دانشگاه هنر تهران_|_Tehran University of Art
دانشگاه الزهرا_|_Alzahra University